Praca magisterska lub licencjacka sprawie Ci problem? Zapraszamy na Pisanie prac magisterskich, licencjackich, a także pisanie prac zaliczeniowych


Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania oraz wykorzystywania ogłoszeń w serwisie Edu-ogloszenia.pl


Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę PECET Dorota Jaros, z siedzibą przy ulicy Świerkowej 58 w Cielimowie (62-220), NIP 7511359467:  REGON:634639850 , w ramach platformy internetowej Edu-ogloszenia.pl
  1. Serwis jest platformą łączącą ogłoszeniodawcę, czyli osobę lub firmę zamieszczającą ogłoszenie z użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z serwisu.


  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, a w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów.


  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje dotyczące przedmiotów ogłoszeń. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji lub kontaktu w sprawie ogłoszenia. Serwis nie gromadzi danych, a wszelkie informacje są kasowane wraz z końcem ukazywania się ich na stronie.


  1. W serwisie umieszczać można ogłoszenia bezpłatne jak i wyróżnione  zarówno w kategorii jak i na stronie głównej serwisu. Ogłoszenia wyróżnione aktywuje się poprzez płatności on-line. Wyróżnienie obsługiwane jest przez przelewy24. Ważność takiego wyróżnienia to 30 dni od potwierdzenie płatności.


  1. Zabronione jest dodawanie wielu ogłoszeń o tym samym tytule i treści oraz z takimi samymi danymi kontaktowymi. Ogłoszenia takie będą uwuwane natomiast IP adresata zostanie zablokowane. W przypadku skasowania ogłoszeń promowanych opłata nie podlega zwrotowi.


  1. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń za pomocą proxy. W przypadku dodawania ogłoszeń przy użyciu proxy będziemy powiadamiali o tym fakcie organy ścigania.


  1. Zabrania się umieszczania ogłoszeń, które: - zawierają treści nielegalne, nie zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce, - promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób dotyczą przedmiotów, którymi obrót jest zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa zawierają zdjęcia pornograficzne oraz treści przeznaczone dla osób dorosłych lub pełnoletnich. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem. Jeżeli ogłoszenie zostało wyróżnione koszty wyróżnienia nie są zwracane. Ogłoszenia pojawiają się w serwisie automatycznie po dodaniu jeśli jednak łamie ono regulamin zostaje usunięte przez moderatora lub administratora. Serwis edu-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania.


  1. W przypadku nierealizowania bądź nieprawidłowego realizowania usług w Serwisie Użytkownik może zgłosić  reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na piśmie na adres siedziby firmy Edu-ogloszenia.pl.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, login do Indywidualnego Konta Użytkownika oraz dane kontaktowe.


  1. Serwis Edu-ogloszenia.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych wypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym administracja zawiadamia Użytkownika.


  1. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Użytkownika.


  1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Oferty. Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem wysłania na adres e-mail stosownego oświadczenia w formie pisemnej.


  1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot świadczeń powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.


 1. Zapis, o którym mowa w pkt. 11 nie dotyczy sytuacji, w których nastąpiło częściowe lub całościowe zrealizowanie zakupionej Ofery.